Vores historie

Bliv klogere på Købmand Jens, efteråret 1891 og vores historiske udvikling.
Gudbjerg Forsamlingshus - Historie

Hele den folkelige vækkelse fra midten af 1800-tallet og tabet af Sønderjylland i 1864, var medvirkende årsager til, at folk følte trang til at samles for at drøfte tidens spørgsmål.

Skyttesagen var allerede begyndt at spire frem før krigen, men efter nederlaget steg interessen, og ikke mindst i Svendborg Amt. I de første 10-15 år var det skydningen, man fæstede sin opmærksomhed på, medens gymnastikken kom i anden række.

Først i midten af 1880'erne begyndte gymnastikken at vinde terræn overfor skydningen, og først da følte man rigtigt savnet af et øvelseshus. I næsten alle sogne opførtes et øvelseshus, eller forsamlingshus, som det også blev kaldt, således og i Gudbjerg i 1891. Allerede året før var der blevet nedsat et udvalg, som skulle forestå opførelsen af huset. Det bestod af følgende mænd:

 • Købm. Jens P. Madsen, Ellerup (formand)
 • Tømrer Hans Frederiksen, Gudbjerg
 • Tømrer Julius Larsen, Gudbjerg
 • Gmd. Niels Thomsen, Lakkendrup
 • Gmd. Kristen Kristensen, Ellerup
 • Gmd. Niels Pedersen, Ellerup Kohave
 • Gmd. Lars Jensen, Brænderup
 • Mejerist Peder Rasmussen, Brændeskov
 • Gmd. Henrik Hansen, Gudbjerg (suppleant)

Huset blev opført i løbet af sommeren og efteråret 1891, og den 27. november afholdtes indvielsesfesten. Husprisen var 2825 kr. og der var inventar for 70 kr.

Pengene blev skaffet af frivillige bidragydere, som herefter blev betragtet som aktionærer i huset.

Den første generalforsamling blev holdt den 13. december, hvor husets vedtægter blev vedtaget. Følgende bestyrelse blev valgt:

 • Pastor Kragh, Gudbjerg (formand)
 • Peder Rasmussen, Brændeskov
 • Jens P. Madsen, Ellerup
 • Herman Rasmussen, Lakkendrup
 • Niels Pedersen, Ellerup Kohave
 • Niels Jørgensen, Gudbjerg
 • Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup
 • Rasmus Kristensen, Ellerup
 • Hans Hansen, Gudbjerg

Bestyrelsen skulle sørge for god ro og orden ved sammenkomster og der måtte ikke nydes spiritus i huset. De følgende år forløb roligt med foredrag af forskellig art og med de årligt tilbagevendende sammenkomster såsom høstfest, fastelavnsfest, dilettant m.m. Dertil kom naturligvis gymnastikken.

I 1908 opførtes en tilbygning, som blev indrettet til en mindre sal. Den var beregnet til mindre møder, og blev i mange år brugt som mødesal for Gudbjerg Sogneråd. Prisen for tilbygningen lød på 1428 kr.

I 1922 blev der atter foretaget en udvidelse, denne gang en forlængelse af salen med en fast scene. Under scenen blev der plads til borde, bænke og gymnastikrekvisitter. Pris: 5570 kr. I 1935 blev der foretaget en mindre udvidelse af salen. I 1979 blev køkkenet moderniseret efter krav fra Levnedsmiddelstyrelsen.

Formænd gennem tiden

 • Pastor Kragh, Gudbjerg (1891-1896)
 • Gdr. Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup (1896-1898)
 • Mejeribestyrer A.P. Jensen, Gudbjerg (1898-1900)
 • Sognefoged Peder Jespersen, Gudbjerg (1900-1904)
 • Lærer N.J. Hansen, Gudbjerg (1904-1908)
 • Sognefoged Peder Jespersen (1908-1920)
 • Gdr. Jens Jensen, Ellerup (1920-1921)
 • Gdr. Peder Chr. Pedersen, Gudbjerg (1921-1926)
 • Forpagter Vilhelm Brinkmann, Gudbjerg (1927-1929)
 • Møller Karl Hansen, Gudbjerg (1927-1937)
 • Tømrer Niels Hansen, Ellerup (1937-1942)
 • Gdr. Marius Rasmussen, Lakkendrup (1942-1945)
 • Barber Morten Lyder, Gudbjerg (1945-1948)
 • Tømrer Johannes Thermansen (1948-1951)
 • Blikkenslager Søren Knudsen (1951-1955)
 • Forpagter Frode Nyholm (1955-1977)
 • Gdr. Albert Nielsen (1977-1979)
 • Gdr. Herman Nielsen, Gudbjerg (1979-1981)
 • Husmoder Randi Hansen (1981-1982)
 • Chauffør Jørgen P. Humlegård (1982-1983)
 • Chauffør Svend Nielsen (1983-1984)
 • Gdr. Peder Nielsen, Gudbjerg (1982-2005)
 • Landbetjent Steen Jørgensen, Gudbjerg (2005-)

Kilde: Arne Norsk Nielsen Gudme Lokalhistorisk Arkiv 2007

Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.