Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK


1. Generelt


1.1 Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.


1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os


1.3 Gudbjerg Forsamlingshus er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser i forbindelse med dit persondata skal ske via kontaktoplysninger, som er anført under pkt. 7.


2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen


2.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværks lokationer, og informationer om din computer.


2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.


2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.


2.2 Når du opretter en booking eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. og formål med bookingen.


2.2.1 Formålet er, at vi administrere og levere de ydelser, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Herunder sende e-mail indeholdende bekræftelse og betalingsoplysninger.


2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.


2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev eller vores Facebook side, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. oplysninger fra facebook som er offentlig tilgængelige.


2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve og Facebook opdateringer til dig.

3. Modtagere af Personoplysninger


3.1 Oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnr., formål med booking og specifikke ønsker videregives til valgte medlem af bestyrelsen, som foretager behandlingen af din bestilling.


3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.


3.2.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


3.2.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


4. Dine rettigheder


4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.


4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.


4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Gudbjerg Forsamlingshus via kontaktoplysninger, som er anført under pkt. 7.
Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


4.3 Retten til berigtigelse


4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4 Retten til sletning


4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring


4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


4.6 Retten til dataportabilitet


4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


4.7 Retten til indsigelse


4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.


4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.


4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke


4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os via kontaktoplysninger, som er anført under pkt. 7


4.9 Retten til at klage


4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.


5. Sletning af persondata


5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år.


5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.


5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.


6. Sikkerhed


6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.


6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


7. Kontaktoplysninger


7.1 Gudbjerg Forsamlingshus er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.


7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:


Gudbjerg Forsamlingshus
Byvej 44
5892 Gudbjerg Sydfyn
E-mail: [email protected]

8. Ændringer i Persondatapolitikken


8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken via din registrerede e-mailadresse.

Denne aftale træder i kraft 1. januar 2020 (v1.0)


Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.